Algemeen

Voor elk sitebezoek, elke transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doeleinden van gebruik

Lobbezoo-zeeaas verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iii) relatiebeheer en (iv) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Lobbezoo-zeeaas, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Lobbezoo-zeeaas samenwerken met derden.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten. Indien u geen aanbiedingen wilt ontvangen, kunt u dit kenbaar maken aan de administratie van Lobbezoo-zeeaas.

Lobbezoo-zeeaas gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e- mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt Lobbezoo-zeeaas ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines. U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar Lobbezoo-zeeaas mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij Lobbezoo-zeeaas bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd.

Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer opgeslagen worden bij het bezoeken van een website, en die bijvoorbeeld gebruikt worden om uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. In ons cookiebeleid leest u meer over de manier waarop deze site omgaat met cookies, en leggen we uit hoe u ze eventueel kunt uitschakelen. Let op! Als u de cookies in uw browser uitzet, kunt u niet altijd van alle functionaliteiten van deze website gebruikmaken.

Beveiligde server

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact op te nemen met de administratie van Lobbezoo-zeeaas.